De Zelf Reflectie Analyse is een overzichtelijk en tegelijkertijd diepgaand proces om bij mensen en organisatie duidelijk te maken wat gewenst resultaat tegenhoudt.

In 4 stappen wordt het proces doorlopen. Deze 4 stappen zijn:

  1. wat is het gewenste resultaat?
  2. welk gedrag  voorkomt dat het gewenste resultaat bereikt wordt?
  3. wat is de tegenhanger/de belemmering van het gewenste resultaat?
  4. welke overtuiging ligt ten grondslag aan de belemmering en het niet bereiken van het gewenste resultaat

Dit proces maakt duidelijk en zichtbaar wat er speelt zodat men daar op een geheel andere manier tegenaan kan kijken. Het wordt van subject (het stuurt onbewust) object (het is zichtbaar).

Kortom: het maakt zichtbaar wat verborgen was.